Aktuality

Zákaz návštěv v našich domovech pro seniory trvá


Aktuálně k přijatému opatření  – zákaz návštěv v domovech pro seniory CSSP2 

Vážení,

z důvodu epidemiologické situace v České republice dále trvá opatření uvedené shora, které je nezbytné pro ochranu zdraví našich obyvatel domovů pro seniory. Naši klienti jsou nejohroženější skupinou případné nákazy. Děkuji návštěvám, rodinným příslušníkům a blízkým za pochopení situace a respektování tohoto rozhodnutí. 

Pro kontakt se svým blízkým můžete využít obvyklou telefonickou komunikaci nebo můžete zvolit mobilní číslo (734 398 319 DS Máchova, 734 396 639 DS Jana Masaryka) určené přímo pro obyvatele domova.
S příp. dotazy se obracejte na naše pracovníky telefonicky či písemně, na tomto webu v záložce Kontakty naleznete potřebná telefonická a emailová spojení.

CSSP2 respektuje aktuální mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9.3.2020, č.j.: MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

Mgr. Martina Polanská
ředitelka CSSP2