Aktuality

Nový vůz pro DKL – dopravu k lékaři


Děkujeme níže jmenovaným sponzorům za finanční dar, jehož zásluhou získalo Centrum sociálních služeb Praha 2 nový sponzorský automobil. Ten bude využit opět pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení a do obchodů na území hl. města Prahy.

W.P.E. a.s.    |     Inverma CZ, spol. s r.o.     |     Č.O.S. s.r.o.     |     SBD Pokrok
KOPR, spol. s r.o.
CAD Pro s.r.o.
Agentura Pancéř s.r.o.
PVS a.s.
Nowastav spol. s r.o.
PP53 a.s.
Trinom spol. s r.o.
Brabec vzduchotechnika s.r.o.
Sanako.cz s.r.o.
VUZ a.s.
Ing. Alena Majkowská
Meryda s.r.o.
Proka CZ s.r.o.
Apparel s.r.o.
Autosklo plus Jaroslav Beran
IT Assistance s.r.o.
Metroprojekt Praha a.s.
VPV Praha s.r.o.
Mivamed s.r.o.
Ing. Petr Moucha
Lino Praha s.r.o.
Hella stínící technika s.r.o.
Lékárna Sokolská
Vinci Projekt s.r.o.
DaJo Energy
EG Energie a.s.

Děkujeme, že se s námi podílíte na realizaci sociálních a zdravotních služeb pro potřebné občany z Prahy 2.
Tým CSSP2