Aktuality

Výtvarné dílny v Klubu aktivního stáří


Hlavním posláním spolku je podpora a rozvoj vzájemné adaptace a komunikace lidí  a prosazování zdravého, harmonického a naplněného života na mezinárodní, vnitrostátní, skupinové, rodinné a individuální úrovni.

Organizace Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. byla založena v říjnu 2010 z iniciativy zahraničních vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Jejím účelem bylo zvýšení efektivity integrace migrantů v České republice a propagace aktivit dalších organizací v této oblasti. Postupně se z AMIGA vytvořilo dobrovolnické centrum umožňující migrantům zapojení do široké škály dobrovolnických aktivit určených primárně pro majoritu. V současné době se na činnosti organizace podílí 10 členů a 50 dobrovolníků pocházejících z Ruska, zemí Východní Evropy a Střední Asie, Austrálie, Kanady, Spojených Států, Izraele, Velké Británie, Lotyšska, Španělska a samozřejmě i České republiky. Zdroj: webové stránky Agency for Migration and Adaptation, z.s.

 

Představujeme Vám výsledek tvoření ve výtvarné dílně pořádané spolkem Amiga v Klubu aktivního stáří. Nový nápad, zase nové materiály a neuvěřitelný výsledek.