Aktuality

Děti z jeslí a jejich vánoční besídka


Babičky z Klubu aktivního stáří čtou dětem v jeslích pohádky. A děti na naše návštěvníky klubu také nikdy nezapomněly. A nejen z klubu. Děti si připravily vánoční besídku i pro klienty denního stacionáře a každému vyrobily přání. Odměnou jim byla radost a malá dobrota.