Aktuality

Den otevřených dveří


Každoročně v říjnu se připojuje naše organizace k týdnu sociálních služeb v České republice, a to symbolicky, dnem otevřených dveří, který bude letos v našich zařízeních 10. října. K dispozici Vám budou vedoucí služeb, kteří Vám rádi zodpoví všechny dotazy nebo Vás v případě zájmu provedou našimi prostory. 

Níže již zdroj – stránky APSS ČR.

X. ročník týdne sociálních služeb v ČR se koná 8. – 14. 10. 2018

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod.

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.

Sociální služby umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života uživatelů.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb; tento proces dále pokračuje.

Chceme široké české veřejnosti ukázat, že:

  • sociální služby v České republice jsou kvalitní
  • sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí
  • sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. 

Den otevřených dveří