Aktuality

Aktivity v Domově pro seniory Jana Masaryka


Koukejte, jak jsme v Domově pro seniory Jana Masaryka hraví i tvůrčí, s nápady.