Aktuality

Praha 2 představila Nový domov, unikátní evropský projekt pro seniory


Městská část Praha 2 chce na svém území vybudovat nové centrum sociálních a zdravotních služeb – Centrum sociálních služeb Nový domov Praha 2 (CSSP2 Nový domov). Po dokončení by mělo lůžkovou kapacitou plně nahradit stávající domovy pro seniory v ulicích Máchova a Jana Masaryka. Odborným garantem projektu je přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze docent Martin Anders.

Tisková zpráva