Aktuality

CSSP2 – první akreditované zařízení pobytových sociálních služeb v Praze


Centrum sociálních služeb Praha 2 úspěšně prošlo akreditačním šetřením Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Splnilo tak kritéria pro řízení a zvyšování kvality v oblasti zdravotní péče poskytované v domovech pro seniory. Je prvním poskytovatelem pobytových sociálních služeb v Praze a třetím v České republice, které toto ocenění získalo. Příspěvková organizace Městské části Praha 2 provozuje domovy pro seniory na adrese Máchova 14 a na adrese Jana Masaryka 34 společně s pobytovou odlehčovací službou o celkové kapacitě 70 lůžek.

Auditoři SAK hodnotili celou řadu indikátorů kvality a bezpečí při poskytování zdravotní péče klientům – systém řízení kvality zdravotní péče,  postupy řešení nežádoucích událostí, realizaci ošetřovatelského procesu vč. vedení zdravotnické dokumentace, důstojné zacházení a úroveň zabezpečení soukromí klientů při poskytování zdravotních úkonů, systém řešení stížností, tvorbu individuálních plánů zdravotní péče, program aktivizace, ergoterapie a rehabilitační péče o klient

y, stravovací provoz na všech stupních řízení, nutriční péči, nakládání s léky a jejich evidenci, spolehlivost zdravotnické techniky, zajištění paliativní péče, hygienu prostředí a protiepidemická opatření, systém řízení lidských zdrojů apod.

„Na akreditační šetření jsme se připravovali téměř rok. Museli jsme provést revizi vnitřních pracovních postupů a nově definovat kompetence pracovníků. Přijali jsme procesní změny v ošetřovatelské péči o klienty. V našich domovech proseniory nemáme k dispozici nepřetržitou službu lékaře, úrovní kvality zdravotní péče se proto neustále intenzivně zabýváme. Plnění národních akreditačních standardů nám pomohlo odhalit oblasti, ve kterých jsme zavedli účinná preventivní opatření a zvýšili tak stávající úroveň zdravotní péče o klienty např. nutričním programem či propracováním kontrolního systému“, dodává ředitelka CSSP2 Mgr. Martina Polanská.