Přesné datum a místo narození Boženy Němcové není známo. Někteří historici a badatelé tvrdí, že podle údajů ve vídeňské matrice se narodila jako Barbora (Barbara) Novotná ve Vídni, jako nemanželské dítě Terezie Novotné (datum křtu 4. února 1820). Příjmení Panklová (nebo německy Pankel) získala poté, co si ještě téhož roku její matku vzal za manželku kočí Johann Pankel, původem z Dolních Rakous, a legitimoval ji (v druhopisu matriky je již uveden jako otec). Toto tvrzení je podpořeno především osobní korespondencí Boženy Němcové, ve které se několikrát zmiňuje o 4. únoru jako o svých narozeninách. Druhou teorií podporovanou například historikem Jaroslavem Šůlou je, že se Božena Němcová narodila 2. května 1818 ve Slezsku. Hlavním podkladem této teorie jsou záznamy ze školní matriky v České Skalici. Záznam o narození z Vídně z roku 1820 podle této teorie patří jinému nemanželskému dítěti Terezie Novotné. Ještě před svatbou se všichni přestěhovali do Ratibořic na panství vévodkyně Kateřiny Zaháňské, kde otec pracoval jako štolba, matka získala zaměstnání pradleny. Tam se za nimi později na čas přistěhovala i její 55letá babička – Marie Magdaléna Novotná, rozená Čudová (1770, Dobruška-Křovice – 1841, Vídeň) – která malou Barunku velmi ovlivnila; v dospělosti si Božena Němcová babičku velmi zidealizovala.

V letech 1824–1830 navštěvovala školu v České Skalici. Poté byla dána „na vychování“ do Chvalkovic k tamějšímu správci Augustinu Hochovi, aby se naučila němčině a panským mravům. Zde strávila tři roky, než se opět vrátila do Ratibořic. – zdroj Wikipedia