Aktuality

Výlet na chalupu


Kokořínsko patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka, Českolipska, Mladoboleslavska i celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu, jsou pro ni typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary – skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy.

Oblast je vyhledávaná českými i německými turisty (do druhé světové války byla oblast německojazyčná) již nejméně od poloviny 19. století. Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 6.070/76 ze dne 19. března 1976. Spravované území se rozprostíralo na území tří krajů a několika okresů, zejména Mělník a Česká Lípa. Původní CHKO Kokořínsko se skládala ze dvou oblastí – kokořínské a vlhošťské. (Vybráno z otevřené encyklopedie Wikipedie).

Informace o oblasti a cíli našeho výletu jsme vybrali pro jistotu, kdyby náhodou někdo Máchův kraj vůbec neznal. Je zřejmé, že jsme ani nelezli po skalách, ani neviseli na převisech, dokonce jsme nenavštívili ani žádnou drobnou jeskyni. Kokořínsko jsme si zažili z pohledu chalupářů. Naše kolegyně, která v této krásné oblasti tráví volný čas nás i s klienty pozvala na chalupu. Příroda všude kolem. Venkovní krb vybízel k posezení. Za chvíli se už mísila vůně ohně s vůní pečeného masa. Někdo krájel, někdo pekl a někdo jedl😊. Na návštěvě nebyli naši klienti poprvé a jen co odjeli, těšili se na další.