Aktuality

Výlet do Průhonic


Jedna z našich klientek měla výborný nápad. Pojedeme do Průhonic! Je tam krásný zámek a park. Ostatní klienti tento nápad s nadšením uvítali, a tak jsme vyrazili. Měli jsme štěstí na slunečné počasí. I díky němu byl výlet nezapomenutelným zážitkem. 

Děkujeme našim dobrovolníkům,

a také rodinám klientů, kteří se k nám připojili. Užili jsme si společně krásné odpoledne.

„Průhonický park je přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil vlastním originálním způsobem. Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech. Park je zároveň nejvýznamnějším krajinným prvkem jihovýchodně od Prahy a též důležitým útočištěm všech organismů v této krajině. Průhonický zámek je spolu s Průhonickým parkem o rozloze 250 ha Národní kulturní památkou a součástí světového dědictví UNESCO.“            

(zdroj: http://www.pruhonickypark.cz/cs/park/)