Aktuality

Návštěva kostela sv. Ignáce


V sobotu jsme navštívili římskokatolický kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. Tato raně barokní stavba s bohatě zdobeným průčelím a věží vznikla v letech 1665-1699 v několika etapách jako součást jezuitské koleje. O správu farnosti se starají členové mužského řeholního řádu Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) spolu s týmem spolupracovníků. Z původního záměru, projít se z Máchovy ulice procházkou na Karlovo náměstí, sešlo kvůli nepřízni počasí. Přesto si všichni návštěvníci zachovali veselou mysl, otevřenou mnoha novým informacím, které nám velmi poutavě předával varhaník Mgr. Emanuel Vittek. Své vyprávění zakončil za svými varhany. Před rozloučením se ozývalo z různých stran už jenom: „To byla krása!“ Děkujeme panu Vittekovi za zprostředkování této „krásy“ a povznesení ducha, děkujeme všem kolegyním, kolegům a dobrovolníkům, že nám pomohli s organizací i doprovody ve svém volném čase.🫶👏