Odlehčovací pobyt

„Kdo nezažil jak náročná je péče o svého blízkého doma, nemá představu o tom, jak důležité je pro pečujícího plánovat si vlastní čas a také čas pro odpočinek a načerpání nových sil.“

 

Pro koho jsme tu

 • pro pečující rodiny, které se v domácím prostředí starají o svého blízkého, a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat 
 • pobytovou odlehčovací službu doporučujeme využít pro krátkodobý pobyt  seniorů od 65 let, zdravotně postižených nebo chronicky nemocných občanů starších 27 let, o které je jinak postaráno v jejich domácím prostředí 

Nabízíme Vám

Veškeré služby a podporu přizpůsobíme Vašim individuálním potřebám a přáním tak, abyste se zde po celou dobu Vašeho přechodného pobytu cítili dobře a mohli dělat pokud možno vše, na co jste  zvyklí ze svého domova.

 • Bydlení 

Odlehčovací pobytovou  službu Vám nabízíme v budově  Domova pro seniory Jana Masaryka, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, vybavených vhodným nábytkem,  klimatizací, ledničkou a dalšími věcmi, na které jste zvyklí z domova. Ve veškerých prostorech budovy Jana Masaryka je k dispozici wifi připojení. Po  předchozí dohodě je možný také pobyt domácího mazlíčka. Nabízíme také možnost přenocování pro rodinné příslušníky či blízké osoby.
Nahlédněte do našeho fotoalba.

 • Stravování

Jídlo, které připravujeme ve vlastní kuchyni, podáváme šestkrát denně. Skladba obědů a večeří je velmi pestrá. Můžete si vybrat z nabídky několika pokrmů, a to dle dietního režimu nebo chuti. Po celý den máte k dispozici různé nápoje. Stravu podáváme ve společné jídelně nebo na pokoji, každý týden vaříme oběd na přání jednoho z našich obyvatel. 

 • Zdravotně ošetřovatelskou péči

Zdravotně ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, které jsou v domově nepřetržitě přítomny.  Provádějí odborné úkony dle ordinace praktického či odborného lékaře, monitorují zdravotní stav klienta. Dále zajišťují např. přípravu a aplikaci léků (tablety, masti, kapky, aplikace injekcí atd.), odběry biologických materiálů, převazy ran, měření fyziologických funkcí, aplikace stravy a léků do PEG (sonda zavedená přes břišní stěnu do žaludku).

Po celou dobu pobytu klient zůstává  registrován a v péči u svého praktického lékaře, který mu předepisuje recepty na léky, poukazy aj. V domově není k dispozici stálá služba lékaře, 24 hod denně je přítomna zdravotní sestra.
Také v případě přechodného pobytu, na doporučení Vašeho praktického lékaře, lze využít služeb docházejících lékařů specialistů – internisty, geriatra psychiatra, psychologa, nutričního lékaře.

 • Rehabilitační péči

Při Vašem pobytu můžete využít nabídku naší rehabilitační péče, k dispozici máme řadu rehabilitačních a ergonomických pomůcek, uskutečňujeme pravidelně jak skupinové, tak individuální rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutů a ergoterapeutů, vodoléčbu či magnetoterapii aj.

 • Podporu zkušeného týmu

O Vaše běžné denní potřeby se postará zkušený tým pečovatelek, pečovatelů, zdravotně ošetřovatelskou péči pro Vás zajistí všeobecné sestry.
Sociální pracovnice Vám pomohou obstarat sociální (např. zajištění důchodu, podání žádosti o příspěvek na péči atd.), příp. osobní záležitosti (např. vyřízení dokladů, zprostředkování kontaktu s blízkými apod.), samozřejmostí je bezplatné sociální poradenství.
Tým pracovníků domova je složen z pečovatelek a pečovatelů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, nutriční terapeutky,  sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků  a vedoucích pracovníků. Každý obyvatel má svého klíčového pracovníka z řad pečovatelek a pečovatelů. Klíčový pracovník sehrává roli osobního průvodce a důvěrníka po celou dobu Vašeho přechodného pobytu v domově.
Naše veškerá podpora a péče je Vám uzpůsobena tak, abychom Vám usnadnili komfortní návrat zpět do Vašeho domova

 • Programy pro volný čas

Dle zájmu a možností klientů nabízíme např. vý­tvarné dílny, pečení,  zpívání, výlety nejen do okolí, kavárny, oslavy narozenin, apod. Každý den pro Vás připravujeme pestrou programovou nabídku různých aktivit a činností, kterou koncipujeme dle přání obyvatel.

 • Terapeutické aktivity

Můžete se zúčastnit pravidelně probíhající canisterapie, felinoterapie,  psychoterapie, aromaterapie,  zahradní terapie, trénink paměti a další.

 • Paliativní přístup multidisciplinárního týmu

V rámci naší nabídky komplexní péče (v případě indikace lékařem), se souhlasem klienta a ve spolupráci s blízkými, uplatňujeme při poskytování péče v našem domově paliativní přístup, který je založen na úzké spolupráci členů našeho multidisciplinárního týmu(zejm. lékařů, zdravotní sestry, psychologa, sociálního pracovníka, nutričního terapeuta, duchovního). Paliativní péče je přímo vedena lékařem tak, aby klient netrpěl bolestí a nebyl vystaven tělesnému a duševnímu strádání. Naší velkou snahou je zajistit každému z klientů nejvyšší možnou kvalitu života s plným respektem k jeho hodnotovým prioritám (mírnění hlavních příznaků bolesti, realizaci plánů péče zahrnující psychické, sociální i duchovní potřeby) v závěru jeho života.

Naši pozornost a péči věnujeme rovněž blízkým, kteří prochází těžkým životním obdobím a kteří mohou využít podpory všech členů našeho týmu.

 • Podporu rodinným příslušníkům a blízkým

Vytváříme podmínky pro sdílení péče s rodinou – návštěvy jsou možné bez omezení, člen rodiny může i přenocovat. Jsme připraveni poskytnout podporu a útěchu blízkým, kteří též procházejí těžkým životním obdobím a jsou vystaveni psychické i fyzické zátěži.

Co budete potřebovat a jak budeme dále postupovat

Před samotným podáním žádosti o pobytovou odlehčovací službu Vám doporučujeme obrátit se na sociální pracovnici domova. Poskytne Vám nejen informace o  službě, poradí s vyplněním žádosti a ostatními náležitostmi, zodpoví  Vaše dotazy, ale především sdělí, zda žádané období pobytu u nás je z důvodu obsazenosti možné.

Vyplněnou žádost lze doručit

 • na recepci obou domovů, která je k dispozici 24 hodin
 • zaslat poštou na adresu CSSP2, Máchova 14, 120 00  Praha 2
 • osobně sociální pracovnici.

Tiskopis zdravotního záznamu, který naleznete u žádosti musí vyplnit ošetřující či praktický lékař a je nezbytný pro posouzení Vaší žádosti. 

Kdy a kde jsme pro Vás k dispozici

Služba je poskytována nepřetržitě.
Sociální pracovnice vč. vedoucích pracovníků  jsou Vám k dispozici každý pracovní den na adrese Jana Masaryka 34, Praha 2.

Úhrada za službu

Ceny za poskytované služby

 • ubytování 200 Kč za den
 • stravování 160 Kč za den
 • péče je hrazena částkou 120 Kč za hodinu

Podrobný ceník všech úhrad je k dispozici zde.

Fotogalerie

Nahoru