Ocenění

Certifikát Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Platný od roku 2016 do roku 2019.

Certifikát nástroje na zvyšování kvality péče.

listopad 2017

 prosinec 2018

obhajoba prosinec 2018

květen 2018

obhajoba v červenci 2017

červen 2014

září 2015