Ocenění

 prosinec 2018

obhajoba prosinec 2018

květen 2018

obhajoba v červenci 2017

červen 2014

září 2015

listopad 2017