Aktuality

MČ Praha 2 a Krása pomoci společně


Naši senioři měli možnost se 28.8. sejít s místostarostkou Prahy 2 Alexandrou Udženija ve vnitrobloku Domu s pečovatelskou službou v Máchově ulici. Společně s Krásou pomoci, nadací Taťány Kuchařové, která se seniorům věnuje, připravila Městská část Praha 2 pro návštěvníky neformálního setkání s recitací za doprovodu harfy. Kromě jiného byli senioři seznámeni s aktivitami radnice sledujícími zájmy dříve narozených. Paní místostarostka je informovala o loňském projektu „Chytrá dvojka“, jehož součástí je program „SMS dvojky“, zajišťující informovanost seniorů o zajímavých událostech na území Prahy 2 a o projektu „Vzdělání dvojky“ na podporu lepší počítačové gramotnosti lidí v pokročilém věku. Pro naše seniory to ale nebyla novinka, protože někteří se již do projektu zapojili.

A co o této akci řekli jiní? Informace z webových stránek PRAHATV vaše metropolitní televize:

Mezi společné aktivity radnice Prahy 2 a Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci, patří mimo jiné i pořádání společných setkání. Jedno takové proběhlo právě tady, v Domě s pečovatelskou službou Centra sociálních služeb MČ Praha 2 v Máchově ulici č. 5. 

„Pomáháme seniorům s Krásou pomoci v tom, že když oni přijdou z nemocnice, potřebují pomoc, tak Krása pomoci má dobrovolníky, kteří je pomohou uvést do každodenního života. V tom my s nimi velmi rádi spolupracujeme,“ řekla Alexandra Udženija, místostarostka MČ Praha 2. 

„Pokud jste senior, je vám třeba okolo 80 let a žijete sám, tak nemáte nikoho, kdo by vám pomohl vyřídit služby, domácí péči. Pokud tedy potřebujete nějakou podporu, zařídit osobního asistenta, pomoci s úklidem, nákupem, tak právě od tohoto propojování služeb a klientů jsme tady my. Naše služba je zdarma a právě proto potřebujeme finanční podporu od různých subjektů a právě i finančně nás podporuje Praha 2 v rámci našeho projektu Doma bez obav,“ řekla Michaela Stachová, ředitelka nadace Krása pomoci. 

Čtyřletá vzájemná spolupráce mezi Krásou pomoci a MČ Praha 2 je přitom hodnocena jako velmi pozitivní a smysluplná.