Kontakty

Název organizace:  Centrum sociálních služeb Praha 2

Adresa: Máchova 14, 120 00 Praha 2 | web: www.cssp2.cz 

zapsaná dne 30.10.2002 u Městského soudu v Praze, spis.zn. Pr 122

IČ: 70880841 | DIČ: CZ70880841 | ID datové schránky: sb5kg94

e-mail: info@cssp2.cz | tel: 222 513 321

číslo účtu: 2142141/5500 | IBAN: 2355000000000002142141 | SWIFT: RZBCCZPP

Ředitelka: Mgr. Martina Polanská, MBA, e-mail: reditelstvi@cssp2.cz

Prohlášení o přístupnosti webu

Ředitelství a ekonomický úsek

Kontakt

Mgr. Martina Polanská, MBA

ředitelka +420 222 513 321+420 602 683 016reditelstvi@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Ing. Petr Kolář, MBA

zástupce ředitelky a vedoucí ekonomicko-hospodářského úseku +420 222 513 321+420 725 015 322petr.kolar@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Iveta Chalupská

asistentka ředitelky +420 222 513 321+420 725 816 355iveta.chalupska@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Petra Hrubá

personalistka +420 222 513 321+420 734 769 966petra.hruba@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Ing. Kateřina Hrabánková

vedoucí oddělení hospodářské správy +420 222 513 321+420 725 015 317katerina.hrabankova@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Jaroslava Merklová

hlavní účetní +420 222 513 321+420 725 015 308jaroslava.merklova@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Ing. Dominika Nemčeková

dědická řízení, správa pohledávek +420 222 513 321+420 725 015 298dominika.nemcekova@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Kateřina Přibylová

sociální pracovník +420 734 769 958poradenstvi@cssp2.cz Návštěvní hodiny: pondělí 8.30-11.30 a 13.00-16.00 hodin, v úterý a středu telefonické konzultace nebo možnost e-mailové korespondence
Kontakt

Mgr. Lucie Mezejová

vedoucí sociálního úseku a koordinátorka dobrovolníků +420 725 015 313dobrovolnictvi@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Jarmila Krejčová

vedoucí úseku terénních sociálních služeb +420 222 518 694+420 725 015 335jarmila.krejcova@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Radka Soukupová, DiS.

vedoucí oddělení - koordinátorka pečovatelské služby sociální pracovnice +420 230 233 830+420 725 015 321radka.soukupova@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Bc. Anežka Neitzelová

vedoucí oddělení - koordinátorka pečovatelské služby +420 230 233 830+420 725 015 324anezka.neitzelova@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Bc. Dita Pešková

hlavní klíčový pracovník +420 725 015 309dita.peskova@cssp2.cz Máchova 5

Jídelna

Kontakt

Jarmila Polanská

vedoucí stravovacího úseku +420 222 513 321+420 725 015 320jarmila.polanska@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Mgr. Lenka Houbová

vedoucí úseku domácí zdravotní péče +420 224 252 788+420 725 015 319lenka.houbova@cssp2.cz Bruselská 9
Kontakt

Jarmila Krejčová

vedoucí úseku terénních sociálních služeb +420 222 518 694+420 725 015 335jarmila.krejcova@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Tetyana Lyubchych

koordinátor dopravy +420 224 251 951+420 725 015 307dkl@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Jarmila Krejčová

vedoucí úseku terénních sociálních služeb +420 222 518 694+420 725 015 335jarmila.krejcova@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Michal Šidlo

koordinátor +420 230 233 830+420 725 015 323pujcovna@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Recepce

kontakt pro komunikaci s klienty DpS Máchova 14 +420 222 513 321+420 734 398 319
Kontakt

Petra Komendová

vedoucí úseku Domov pro seniory Máchova +420 222 513 321+420 725 015 318petra.komendova@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Lucie Mezejová

vedoucí sociálního úseku +420 222 513 321+420 725 015 313lucie.mezejova@cssp2.cz
Kontakt

Bc. Daniela Fliedrová

Sociální pracovnice, jednání se zájemci o službu, poskytování sociálního poradenství +420 222 513 321+420 725 015 285daniela.fliedrova@cssp2.cz
Kontakt

Zuzana Šestáková, DiS.

Sociální pracovnice, jednání se zájemci o službu, poskytování sociálního poradenství +420 222 513 321+420 731 621 175zuzana.sestakova@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Kateřina Přibylová

koordinátor aktivizace +420 222 513 321+420 734 769 958poradenstvi@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Jana Vlčková

vedoucí přímé péče +420 222 513 321+420 734 765 752jana.vlckova@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Dana Jakoubková

vedoucí úseku léčebné rehabilitace +420 222 513 321+420 771 236 029dana.jakoubkova@cssp2.cz
Kontakt

Recepce

kontakt pro komunikaci s klienty DpS a ODL Jana Masaryka +420 224 254 406+420 734 396 639
Kontakt

Bc. Daniela Francová

vedoucí úseku pobytových služeb Jana Masaryka +420 224 254 406+420 725 015 286daniela.francova@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Monika Mazáčová

sociální pracovnice - jednání se zájemci o službu, agenda služeb, poskytování sociálního poradenství +420 224 254 406+420 731 611 453socialnijm@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Kateřina Přibylová

koordinátor aktivizace +420 222 513 321+420 734 769 958poradenstvi@cssp2.cz
Kontakt

aktivizační pracovnice

+420 734 769 960aktivizacejm@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Dana Jakoubková

vedoucí úseku léčebné rehabilitace +420 222 513 321+420 771 236 029dana.jakoubkova@cssp2.cz
Kontakt

Recepce

kontakt pro komunikaci s klienty DpS a ODL Jana Masaryka +420 224 254 406+420 734 396 639info@cssp2.cz
Kontakt

Bc. Daniela Francová

vedoucí úseku pobytových služeb Jana Masaryka +420 224 254 406+420 725 015 286daniela.francova@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Monika Mazáčová

sociální pracovnice - jednání se zájemci o službu, agenda služeb, poskytování sociálního poradenství +420 224 254 406+420 731 611 453socialnijm@cssp2.cz
Kontakt

Mgr. Dana Jakoubková

vedoucí úseku léčebné rehabilitace +420 222 513 321+420 771 236 029dana.jakoubkova@cssp2.cz
Kontakt

Jarmila Krejčová

vedoucí úseku Denní stacionář Záhřebská +420 222 518 694+420 725 015 335jarmila.krejcova@cssp2.cz Máchova 5
Kontakt

Michaela Mandovcová

pečovatelka +420 725 015 288denni.centrum@cssp2.cz Záhřebská 15
Kontakt

Iveta Chalupská

vedoucí úseku Klub aktivního stáří +420 222 513 321+420 725 816 355iveta.chalupska@cssp2.cz Máchova 14
Kontakt

Eva Nováková

kontaktní pracovnice klubu +420 725 015 300klub.aktivnistari@cssp2.cz Záhřebská 15
Kontakt

Bc. Bohumíra Česalová

vedoucí úseku Jesle +420 725 015 314jesle@cssp2.cz Londýnská 16
Kontakt

Bc. Bohumíra Česalová

vedoucí úseku Jesle +420 725 015 314jesle@cssp2.cz Ječná 29
Nahoru