Jesle Londýnská 

„Potřebujete chodit do práce a máte velmi malé dítě? 
Pomůžeme Vám sladit Vaši rodičovskou a profesní roli bez výčitek.
O Vaše dítě se postaráme jako doma.“

 

 

 

 

 

14

Jesle, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 2, jsou určeny především rodinám s dětmi trvale žijícím v Praze 2. V případě volné kapacity se postaráme o děti i z dalších městských  částí.                                                                                               
Přijímáme děti od 1 roku věku, pobyt je možný až do 3 let. Podle věku jsou děti rozděleny do dvou oddělení, kojeneckého (do 2 let věku dítěte) a oddělení starších dětí (od 2 do 3 let).

Nabízíme Vám

 • Profesionální péči o Vaše dítě v příjemném, komfortně vybaveném prostředí interiéru a přilehlé zahrady. Děti tráví čas v prostorných hernách, využívají jídelnu a ložnici. Na zahradě vnitrobloku se nachází moderní herní prvky, prolézačky, houpačky, pískoviště, v létě bazének – viz. Fotoalbum.
 • Dětem zajišťujeme celodenní stravu (dopolední a odpolední svačinky, polévku, hlavní jídlo, nápoje) uzpůsobenou jejich věku, kterou připravujeme vždy z čerstvých potravin ve vlastní kuchyni jeslí. Není výjimkou čerstvě připravené domácí pečivo, moučníky apod. Zakládáme si na dodržování pitného režimu dětí. 
 • Pravidelnou nebo nepravidelnou docházku. Nepravidelnou docházku využívají zejm. matky před koncem čerpání svého dvouletého rodičovského příspěvku k adaptaci dítěte na prostředí jeslí. 
 • Dovolujeme si upozornit, že doba pobytu v zařízení pro děti rodičů, kteří pobírají rodičovský příspěvek, je 46 hodin v měsíci do 2 let věku dítěte (potvrzení o této skutečnosti budete potřebovat doložit Úřadu práce).
 • S laskavou péči a přihlédnutím k individuálním potřebám a zvyklostem dětí podporujeme a rozvíjíme jejich přirozené schopnosti a dovednosti. Velkou pozornost věnujeme pozvolnému začleňování dětí do jejich prvního kolektivu.
 • O Vaše dítě se postará zkušený tým zdravotních sestřiček, vychovatelek, kuchařek a ostatního personálu
 • Mezigenerační propojení – děti mají možnost se pravidelně setkávat se skupinou seniorů zejm. na zahradě, která sousedí s venkovní zahrádkou obyvatel domova s pečovatelskou službou a denního stacionáře pro seniory. Přátelství dětí s babičkami např. přirozeně vyústilo ve čtení pohádek dětem před spaním.

Ctíme tyto výchovně vzdělávací principy:

 • vytváření pocitu bezpečí a důvěry
 • podporu tělesného rozvoje a koordinace pohybů
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • vedení k samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy
 • podporu sociálního chování a kamarádských vztahů, seznamování s jednoduchými pravidly společenského chování
 • rozvíjení představivosti a fantazie
 • rozvoj jemné motoriky a podpora výtvarných dovedností
 • procvičování rytmu, rozvoj hudebního projevu a vnímání

Co budete potřebovat a jak budeme dále postupovat

Domluvte si  schůzku a návštěvu  s vedoucí jeslí Londýnská. Předá Vám veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpoví dotazy.

Následně od Vás budeme potřebovat :

 • vyplněnou žádost vč. potvrzení dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce od plánovaného nástupu dítěte) a vč. podpisů pověřených osob
 • doklad o trvalém pobytu dítěte

Rodič předá doklad o vazbě na trhu práce (pracovní smlouva, potvrzení o studiu, potvrzení Úřadu práce, že se uchazeč uchází o zaměstnání a u OSVČ je to čestné prohlášení).

O přijetí Vašeho dítěte do jeslí budete vyrozuměni telefonicky a současně domluvíme termín podpisu smlouvy o službě péče o děti

Kdy a kde nás naleznete

Každý všední den od 6 do 17 hodin na adrese Londýnská 16, Praha 2.

Úhrada za službu

Výše paušálního poplatku za umístění dítěte v jeslích se řídí trvalým bydlištěm dítěte:

 • ve výši 2500 Kč pro dítě s trvalým pobytem v MČ Praha 2
 • ve výši 6500 Kč pro dítě s trvalým pobytem mimo MČ Praha 2

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí jeslí, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.

Poplatek za celodenní stravu činí 35 Kč,  hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dnů skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden den předem.

Úplný ceník naleznete také zde.

Fotogalerie

Název projektu: Dětská skupina I – Centrum sociálních služeb Praha 2

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017373

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

V rámci projektu bude na adrese Londýnská 537/16, Praha 2, 12000 provozována dětská skupina.

Název projektu: Dětská skupina II – Centrum sociálních služeb Praha 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017374

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

V rámci projektu bude na adrese Londýnská 537/16, Praha 2, 12000 provozována dětská skupina.

 

 

 

Nahoru