Pro koho jsme tu

Domov s paliativní péčí Pod střechou poskytuje své služby terminálně nemocným lidem, zejm. seniorského věku, v závěrečné fázi jejich života. Komplexní nabídkou péče (zdravotní – především zmírněním a léčbou bolesti, psychologickou, sociální, duchovní) multidisciplinárního týmu zajišťujeme našim klientům nejvyšší možnou kvalitu života ve vlídném a důstojném prostředí, aby toto náročné životní období mohli prožít společně se svými blízkými a bez fyzického nebo duševního strádání.

Nabízíme Vám

  • komfortní ubytování

Klienti obývají jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízké, které jsou vybaveny mj. elektricky polohovatelným lůžkem,  televizí, chladničkou, klimatizací. Sociální zařízení je součástí pokoje. Po domluvě je možná i přítomnost domácího mazlíčka. Možnost návštěv není nijak limitována. Obyvatelé domova vč. blízkých osob mohou volně využívat kuchyňky k vlastní přípravě stravy. Bližší informace naleznete v Průvodci domovem.

  • stravování

Jídlo připravujeme ve vlastní kuchyni, podáváme šestkrát denně. Skladba obědů a večeří je velmi pestrá. Můžete si vybrat z nabídky několika pokrmů, a to dle dietního režimu nebo chuti. Po celý den máte k dispozici různé nápoje. Stravu podáváme ve společné jídelně nebo na pokoji, každý týden vaříme oběd na přání jednoho z našich obyvatel. 

  •  zdravotně ošetřovatelskou péči

Zdravotně ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, které jsou v domově nepřetržitě přítomny. Provádějí odborné úkony dle ordinace praktického či odborného lékaře, monitorují zdravotní stav klienta. Dále zajišťují např. přípravu a aplikaci léků (tablety, masti, kapky, aplikace injekcí atd.), odběry biologických materiálů, převazy ran, měření fyziologických funkcí, aplikace stravy a léků do PEG (sonda zavedená přes břišní stěnu do žaludku). Zázemí zdravotních sester se nachází v bezprostřední blízkosti pokojů obyvatel.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v domově není nepřetržitě k dispozici lékař.

  • komplexní péči našeho týmu

Náš tým je složen ze zkušených a odborných pracovníků, tj.  zdravotních sester, geriatra, lékaře s atestací v paliativní medicíně , psychiatra, výživového specialisty, fyzioterapeutů  a ergoterapeutů, dále pracovníků přímé péče, sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků, psychologa  a duchovního.

  • paliativní přístup multidisciplinárního týmu

V rámci naší nabídky komplexní péče (v případě indikace lékařem), se souhlasem klienta a ve spolupráci s blízkými, uplatňujeme při poskytování péče v našem domově paliativní přístup, který je založen na úzké spolupráci členů našeho multidisciplinárního týmu(zejm. lékařů, zdravotní sestry, psychologa, sociálního pracovníka, nutričního terapeuta, duchovního). Paliativní péče je přímo vedena lékařem tak, aby klient netrpěl bolestí a nebyl vystaven tělesnému a duševnímu strádání. Naší velkou snahou je zajistit každému z klientů nejvyšší možnou kvalitu života s plným respektem k jeho hodnotovým prioritám (mírnění hlavních příznaků bolesti, realizaci plánů péče zahrnující psychické, sociální i duchovní potřeby) v závěru jeho života.

Naši pozornost a péči věnujeme rovněž blízkým, kteří prochází těžkým životním obdobím a kteří mohou využít podpory všech členů našeho týmu.

  • podporu rodinným příslušníkům a blízkým

Vytváříme podmínky pro sdílení péče s rodinou – návštěvy jsou možné bez omezení, člen rodiny může i přenocovat. Jsme připraveni poskytnout podporu a útěchu blízkým, kteří též procházejí těžkým životním obdobím a jsou vystaveni psychické i fyzické zátěži.

Co budete potřebovat a jak budeme dále postupovat

V případě o zájmu o pobyt v Domově s paliativní péčí Pod střechou se obraťte na sociální pracovnici. Projedná s Vámi podání žádosti a vše potřebné.

Kdy a kde jsme pro Vás k dispozici

Službu Domova s paliativní péčí Pod střechou poskytujeme nepřetržitě na adrese Jana Masaryka 34, Praha 2 ve 3. patře.

Úhrada za službu

Ceny za poskytované služby

  • ubytování 200 Kč za den
  • stravování 160 Kč za den
  • péče  je hrazena ve výši přiznaného příspěvku na péči nebo částkou 120 Kč za hodinu.

 

Fotogalerie

Nahoru