Domovy pro seniory

„V našem domově pro seniory život opravdu nekončí. Naopak. Poskytneme Vám společnost, profesionální péči, vlídné zacházení a  bezpečné a komfortní prostředí, ve kterém můžete prožít příjemné časy.“

 

 

Pro koho jsme tu

 • pro seniory od 65 let věku,
  jimž potřebnou míru péče a podpory nemůže zajistit rodina či terénní sociální a zdravotní služby v  domácím prostředí.

Nabízíme Vám

Veškeré služby a podporu přizpůsobíme Vašim individuálním potřebám a přáním tak, abyste se zde cítili dobře a mohli dělat pokud možno vše, na co jste byli zvyklí doma. V Praze 2 máme dva domovy pro seniory, na adrese Máchova 14 s kapacitou 50 lůžek a na adrese Jana Masaryka 34 s kapacitou 12 lůžek. Jsme tu pro Vás.

 • Bydlení

V našich domovech pro seniory nabízíme bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, jejichž součástí je sociální zařízení. Pokoje jsou vybavené vhodným nábytkem, klimatizací, ledničkou a dalšími věcmi, na které jste zvyklí z domova. Klienti si mohou svůj pokoj či jeho část vybavit dle svého přání – kusem nábytku, obrázky, dekoracemi apod., po  předchozí dohodě je možný také pobyt domácího mazlíčka. 
V našich domovech je  ve všech prostorech možnost připojení k wifi
Nabízíme možnost přenocování pro rodinné příslušníky či blízké osoby našich klientů. 
Nahlédněte do našeho fotoalba.

 • Stravování

Jídlo, které připravujeme ve vlastní kuchyni, podáváme šestkrát denně. Skladba obědů a večeří je velmi pestrá. Můžete si vybrat z nabídky několika pokrmů, a to dle dietního režimu nebo chuti. Po celý den máte k dispozici různé nápoje. Stravu podáváme ve společné jídelně nebo na pokoji, každý týden vaříme oběd na přání jednoho z našich obyvatel. 

 • Zdravotně ošetřovatelskou péči

Zdravotně ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, které jsou v domově nepřetržitě přítomny.  Provádějí odborné úkony dle ordinace praktického či odborného lékaře, monitorují zdravotní stav klienta. Dále zajišťují např. přípravu a aplikaci léků (tablety, masti, kapky, aplikace injekcí atd.), odběry biologických materiálů, převazy ran, měření fyziologických funkcí, aplikace stravy a léků do PEG (sonda zavedená přes břišní stěnu do žaludku).

Po celou dobu pobytu klient zůstává  registrován a v péči u svého praktického lékaře, který mu předepisuje recepty na léky, poukazy aj. V domově není k dispozici stálá služba lékaře, 24 hod denně je přítomna zdravotní sestra.

 • Komplexní péči našeho týmu

Náš tým je složen ze zkušených a odborných pracovníků, tj.  zdravotních sester, geriatra, lékaře s atestací v paliativní medicíně , psychiatra, výživového specialisty, fyzioterapeutů  a ergoterapeutů, dále pracovníků přímé péče, sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků, psychologa  a duchovního,

 • Rehabilitační péči

Naše domovy jsou vybaveny množstvím rehabilitačních a ergonomických pomůcek. Nabízíme jak skupinové, tak individuální rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutů a ergoterapeutů, vodoléčbu či magnetoterapii aj.

 • Podporu zkušeného týmu

O Vaše běžné denní potřeby se postará zkušeným tým pečovatelek, pečovatelů, zdravotně ošetřovatelskou péči pro Vás zajistí všeobecné sestry.
Sociální pracovnice Vám pomohou obstarat sociální (např. zajištění důchodu, podání žádosti o příspěvek na péči atd.), příp. osobní záležitosti (např. vyřízení dokladů, zprostředkování kontaktu s blízkými apod.), samozřejmostí je bezplatné sociální poradenství. 
Tým pracovníků domova je složen z pečovatelek a pečovatelů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, aktivizačních pracovníků, sociál­ních pracovníků a vedoucích pracovníků. Každý obyvatel má svého klíčového pracovníka z řad pečovatelek a pečovatelů. Klíčový pracovník sehrává roli osobního průvodce a důvěrníka po celou dobu pobytu v domově.

 • Programy pro volný čas

Dle zájmu a možností klientů nabízíme např. vý­tvarné dílny, pečení,  zpívání, výlety nejen do okolí, kavárny, oslavy narozenin, apod. Každý den pro Vás připravujeme pestrou programovou nabídku různých aktivit a činností, kterou koncipujeme dle přání obyvatel.

 • Terapeutické aktivity

V našich domovech pravidelně probíhá canisterapie, felinoterapie,  psychoterapie, aromaterapie,  zahradní terapie, trénink paměti a další.

 • Neomezenou možnost návštěv

V domově je možné uspořádat i rodinné oslavy, s jejichž přípravou Vám personál rád pomůže, využít terasy s možností grilování také s Vaší návštěvou. Po dohodě vás mohou navštívit vaši blízcí a známí i s pejskem či jiným malým domácím mazlíčkem.

 • Paliativní přístup multidisciplinárního týmu

V rámci naší nabídky komplexní péče (v případě indikace lékařem), se souhlasem klienta a ve spolupráci s blízkými, uplatňujeme při poskytování péče v našem domově paliativní přístup, který je založen na úzké spolupráci členů našeho multidisciplinárního týmu(zejm. lékařů, zdravotní sestry, psychologa, sociálního pracovníka, nutričního terapeuta, duchovního). Paliativní péče je přímo vedena lékařem tak, aby klient netrpěl bolestí a nebyl vystaven tělesnému a duševnímu strádání. Naší velkou snahou je zajistit každému z klientů nejvyšší možnou kvalitu života s plným respektem k jeho hodnotovým prioritám (mírnění hlavních příznaků bolesti, realizaci plánů péče zahrnující psychické, sociální i duchovní potřeby) v závěru jeho života.

Naši pozornost a péči věnujeme rovněž blízkým, kteří prochází těžkým životním obdobím a kteří mohou využít podpory všech členů našeho týmu.

 • Podporu rodinným příslušníkům a blízkým

Vytváříme podmínky pro sdílení péče s rodinou – návštěvy jsou možné bez omezení, člen rodiny může i přenocovat. Jsme připraveni poskytnout podporu a útěchu blízkým, kteří též procházejí těžkým životním obdobím a jsou vystaveni psychické i fyzické zátěži.

Co budete potřebovat a jak budeme dále postupovat

Před samotným podáním žádosti Vám doporučujeme obrátit se na sociální pracovnici domova, o který máte zájem – DS Máchova nebo DS Jana Masaryka. Poskytne Vám  informace o  službě, poradí s vyplněním žádosti a ostatními náležitostmi a zodpoví  Vaše dotazy.

Vyplněnou žádost (DS Jana Masaryka) / žádost (DS Máchova) lze doručit

 • na recepci obou domovů, která je otevřena 24 hod
 • zaslat poštou na adresu CSSP2, Máchova 14, 12000 Praha 2
 • osobně sociální pracovnici domova.

Tiskopis zdravotního záznamu, který naleznete u žádosti musí vyplnit ošetřující či praktický lékař a je nezbytný pro posouzení Vaší žádosti. 

Kdy a kde jsme Vám k dispozici

Služba domovů pro seniory je poskytována nepřetržitě.
Sociální pracovnice vč. vedoucí domova jsou k Vám k dispozici každý pracovní den.
Recepce našich domovů jsou k dispozici též nepřetržitě v přízemí budov na adrese Praha 2, Máchova 14 nebo Jana Masaryka 34.

Úhrada za službu

Ceny za poskytované služby

 • Ubytování 200 Kč za den
 • Stravování 160 Kč za den
 • Péče je hrazena ve výši přiznaného příspěvku na péči nebo v částce 120 Kč za hodinu

Podrobný ceník všech úhrad je k dispozici zde.

Fotogalerie

Nahoru