Aktuality

Nominace na dobrovolníka roku 2015 a poděkování


Neodmyslitelnou součást našeho týmu tvoří již několik let dobrovolníci. Pomáhají tam, kde síly aktivizačních pracovníků nestačí, a čas strávený s nimi je pro naše klienty příjemným zpestřením. Dobrovolníci obohacují nabídku programů o víkendové volnočasové programy (dílny, pečení, zpívání, sportovní hry apod.) a také jsou milými společníky klientů, kteří se s nimi mohou podělit o svoje radosti, ale i starosti. Všem dobrovolníkům patří veliké poděkování! Ceníme si toho, že svůj volný čas věnují ve prospěch našich klientů a to bez nároku na odměnu. Všichni dobrovolníci se snaží pomáhat z plných sil a proto vybrat jednoho z nich, který bude nominovaný na nejlepšího dobrovolníka roku 2015 – ocenění Křesadlo, organizované Národním dobrovolnickým centrem Hestia, nebyl vůbec snadný úkol. Nakonec byl zvolen dobrovolník Michal Petr, který do naší organizace pravidelně dochází již 2,5 roku a jeho přínos je opravdu veliký.

Dobrovolník Michal připravuje pro klienty domova pro seniory víkendové volnočasové programy. Spolu se svojí přítelkyní připravují sportovní odpoledne, kde si mohou klienti zahrát šipky, kuželky či jiné sportovní hry, které je zaujmou. Tento program je u klientů velmi oblíbený, účast je vždy hojná a na dobrovolníka Michala je slyšet ze všech stran chvála. Další činnost, ve které nám velmi pomáhá, jsou doprovody klientů k lékaři. Pro naši organizaci je důležité, aby klientům v takto zátěžové situaci, jakou pro ně návštěva lékaře představuje, byla poskytnuta maximální podpora a abychom věděli, že je o ně dobře postaráno. Z kapacitních důvodů není možné, aby doprovody k lékaři vždy zajišťovali pracovníci, proto jsme velmi vděční za Michala, u kterého víme, že se na něj můžeme spolehnout za každých okolností. V případě potřeby Michal také vypomáhá našim aktivizačním pracovníkům při organizování větších akcí, jako jsou výlety, různá vystoupení apod.

Vyhlášení Křesadla 2015 proběhlo v březnu, konkurence dalších dobrovolníků z Prahy byla veliká a bohužel se nepodařilo ocenění pro dobrovolníka Michala získat. Doufáme tedy, že alespoň samotná nominace vyjádřila naše uznání a poděkování Michalovi za jeho snahu a ochotu!