Aktuality

KŘESADLO – nominace na ocenění nejlepší dobrovolník roku 2014


Dobrovolníci v naší organizaci tvoří již delší čas neodmyslitelnou součást nabídky našich služeb. Jsou příjemnými společníky pro naše klienty a pomáhají aktivizačním pracovníkům tam, kde jejich síly už nestačí. Můžeme s radostí konstatovat, že za uplynulý rok se řady našich dobrovolníků rozrostly až na více jak tři desítky. Každý dobrovolník přispívá k dílu dle svých možností, někdo vede skupinové programy, někdo dochází na pravidelné návštěvy za „svým“ klientem a někdo zajišťuje výpomoc na větších akcích. Všechny ale spojuje touha dělat prospěšnou věc a pocit naplnění, když se to daří.  

Všem dobrovolníků patří naše veliké díky! Je obdivuhodné, že si pro trávení volného času vybrali takto prospěšnou činnost. Místo, aby se věnovali sobě a odpočinku, darují kus svého volného času nám – klientům a pracovníkům a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

Proto když nastal čas na nominaci nejlepšího dobrovolníka roku 2014 – ocenění Křesadlo, organizované Národním dobrovolnickým centrem Hestia, nebylo to lehké rozhodování. Favoritem se nakonec stala dobrovolnice Ing. Radana Swatek, která k nám dochází od roku 2010 a výčet jejich činností je opravdu veliký.

Vypomáhá na větších akcích – jako jsou oslavy narozenin, vánoční trhy, plavba parníkem apod. V období, kdy je příznivé počasí, pravidelně zajišťuje doprovod klientům při vycházkách. A zároveň každý týden navštěvuje „svoji“ klientku, které zpříjemňuje volný čas. Radka je vždy usměvavá a dobře naladěná. Je velmi trpělivá a její přístup ke klientům je citlivý. Umí naslouchat radostem i strastem klientů a snaží se o to, aby jejich cesta životem byla co nejpříjemnější. Proto Radko děkujeme za Tvůj velký přínos a držíme palce, abys ocenění získala!