Denní stacionář

„Chodí Vaše vnoučátka do školy a Vaše děti do práce? Proč byste měli  být v té době doma sami?“

 

 

 

Pro koho jsme tu

 • Denní stacionář mohou navštěvovat senioři nad 65 let věku, např. s lehkou dezorientací, omezenou pohyblivostí, mírnou formou demence atd. Službu nemůžeme zajistit těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje častější poskytování zdravotnických nebo náročných ošetřovatelských úkonů či zdravotní dohled.

Nabízíme Vám

V denním stacionáři poskytujeme krátkodobou péči a zajímavý denní program těm, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nemohou nebo nechtějí přes den zůstávat sami doma. Touto službou zároveň  nabízíme odlehčení Vašim blízkým, kteří se nemusí obávat o Vaše zdraví a současně ví, že Váš čas bude příjemně naplněn.

 • denní pobyt v domácím prostředí

Budete se u nás cítit jako doma. Můžete trávit čas v obývacím pokoji, v jídelně nebo se s pomocí našich pečovatelů můžete zapojit do dění v kuchyňce.

 • dopravu

Preferujeme dopravu vlastními prostředky, obvykle ji zajišťuje rodina (příp. jiné pečující osoby).
V nutných případech ji za úhradu pro Vás zajistíme.

 • aktivity

V přívětivém prostředí mohou naši klienti trávit čas podle svých zájmů a chuti různými aktivitami: kreslením, šitím, křížovkami, zpěvem, tréninkem paměti, cvičením apod. Příjemný prostor ve vnitrobloku využíváme ke společným procházkám a posezení. Pravidelným zpestřením jsou návštěvy našich psích společnic. Účastníme se některých aktivit v Klubu aktivního stáří a přátelské kontakty udržujeme s dětmi ze sousedních jeslí.

 • pomoc a asistenci

Klientům poskytujeme nezbytný dohled (mj. i při užívání léků). Snažíme se je podporovat v samostatnosti a udržovat či posilovat jejich stávající schopnosti a dovednosti. Zároveň zajišťujeme pomoc a podporu těm, kteří již některé činnosti nezvládají sami (např. při hygieně, oblékání, podávání stravy, doprovod a opora při chůzi atd.). Důraz přitom klademe na individuální přístup ke každému, zachování důstojnosti, empatii a partnerství. Velmi dbáme na pozitivní atmosféru, harmonické mezilidské vztahy a celkovou duševní pohodu našich klientů.
Součástí našich služeb je i bezplatné sociální poradenství.

 • stravování

Součástí služby je také zajištění stravy. Můžete si objednat svačinu a máte možnost si oběd vybrat ze dvou jídel. Samozřejmostí je dostupnost nápojů po celý den.

 • zkušený a laskavý personál

Tým Denního stacionáře pro seniory tvoří kvalifikovaní pracovníci přímé péče (pečovatelé a pečovatelky, aktivizační pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí pracovník).
S některými aktivitami či akcemi pomáhají dobrovolníci.

Jak budeme společně postupovat

Postačí, když vyplníte Žádost o denní stacionář a zašlete ji či doručíte na adresu sídla organizace CSSP2, Máchova 14, Praha 2, 12000 nebo ji lze předat přímo na pracovišti denního stacionáře.

Vedoucí denního stacionáře s Vámi domluví návštěvu, v rámci které projednáte rozsah potřebné pomoci, časový harmonogram poskytování služby, smluvní podmínky a datum zahájení čerpání služby. 

Kde a kdy jsme tu pro Vás

 • Pondělí až čtvrtek od 7.30 hod. do 16.30 hod.
 • Pátek od 7.30 hod.  do 16.00 hod.

Konkrétní čas a délku pobytu si volíte dle vlastní potřeby (např. určité dny nebo dopoledne či odpoledne).

S radostí se o Vás postaráme na adrese Záhřebská 15, Praha 2, v 1. patře.
Kapacita stacionáře činí 10 klientů, aktuální počet přijatých osob je však vždy limitována mírou péče potřebnou pro jednotlivé klienty.

Úhrada za službu

 • Pečovatelské úkony:  120 Kč za hodinu (platí se skutečně poskytnutý čas)
 • Stravování:  oběd   65 Kč, celodenní strava 110 Kč    (dopolední a odpolední svačina, oběd)
 • Doprava:
  jedna cesta na území Prahy 2: 15 Kč
  mimo území Prahy 2 o 8 Kč více za každý ujetý km

Fotogalerie

Nahoru