Tvoříme společně DOMOV těm, kteří nás potřebují

 seniorům | nemocným a lidem se zdravotním omezením   |  pečujícím |  rodinám s dětmi        

Aktuality


Výroba adventních věnců – klienti společně se zaměstnanci

26. 11. 2021
zobrazit více

Příprava domovů pro seniory na advent

26. 11. 2021
zobrazit více

Hudební vystoupení Vladimíra Pecháčka

22. 9. 2021
zobrazit více

Poznejte nás

Je nám ctí a radostí se o Vás postarat.
Jsme tým pečovatelek a pečovatelů, sociálních pracovníků, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, fyzioterapeutů a ergoterapeutů, lékařů specialistů, kuchařů, pradlen, dobrovolníků a ostatních pracovníků… 
„My všichni společně pro Vás tvoříme DOMOV.“

Centrum sociálních služeb Praha 2

Jsme příspěvkovou organizací, kterou v roce 2002 založila Městská část Praha 2 pro potřeby svých občanů. Sídlíme v nárožním čtyřpodlažním obytném domě, s novorenesanční fasádou, postaveném v roce 1899 podle projektu architekta J. Laurise. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a výtvarném pojetí a zároveň v jeho začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století.


Poskytujeme na sebe navazující sociální a zdravotní služby, které přímo reagují na potřeby seniorů, zdravotně handicapovaných, chronicky nemocných, pečujících nacházejících se v náročné životní situaci. Našim klientům dokážeme nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory – např. v domácím prostředí pečovatelskou službou, dovážkou obědů, domácí zdravotní péčí, během dne v denním stacionáři a trvale, či přechodně ve svých pobytových zařízeních vč. péče o nevyléčitelně nemocné. 

 

 Centrum sociálních služeb Praha 2 se zapojilo do projektu Zvýšení kvality sociálních služeb v domovech pro seniory v Praze (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015316, 1.4.2020 – 31. 3. 2022), je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení systematického rozvoje kvality SSL ve 3 pobytových zařízeních pro seniory prostřednictvím sdílení expertních znalostí žadatele a využití inovovaných nástrojů pro rozvoj kvality.

Nahoru