Tvoříme společně DOMOV těm, kteří nás potřebují

 seniorům | nemocným a lidem se zdravotním omezením   |  pečujícím |  rodinám s dětmi        

Aktuality


Oslava příchodu nového roku

3. 1. 2023
zobrazit více

Štědrý večer

3. 1. 2023
zobrazit více

Eldorádo v klubu

22. 12. 2022
zobrazit více

Poznejte nás

Je nám ctí a radostí se o Vás postarat.
Jsme tým pečovatelek a pečovatelů, sociálních pracovníků, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, fyzioterapeutů a ergoterapeutů, lékařů specialistů, kuchařů, pradlen, dobrovolníků a ostatních pracovníků… 
„My všichni společně pro Vás tvoříme DOMOV.“

Centrum sociálních služeb Praha 2

Jsme příspěvkovou organizací, kterou v roce 2002 založila Městská část Praha 2 pro potřeby svých občanů. Sídlíme v nárožním čtyřpodlažním obytném domě, s novorenesanční fasádou, postaveném v roce 1899 podle projektu architekta J. Laurise. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a výtvarném pojetí a zároveň v jeho začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století.


Poskytujeme na sebe navazující sociální a zdravotní služby, které přímo reagují na potřeby seniorů, zdravotně handicapovaných, chronicky nemocných, pečujících nacházejících se v náročné životní situaci. Našim klientům dokážeme nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory – např. v domácím prostředí pečovatelskou službou, dovážkou obědů, domácí zdravotní péčí, během dne v denním stacionáři a trvale, či přechodně ve svých pobytových zařízeních vč. péče o nevyléčitelně nemocné. 

 

 Centrum sociálních služeb Praha 2 se zapojilo do projektu Zvýšení kvality sociálních služeb v domovech pro seniory v Praze (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015316, 1.4.2020 – 31. 3. 2022), je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení systematického rozvoje kvality SSL ve 3 pobytových zařízeních pro seniory prostřednictvím sdílení expertních znalostí žadatele a využití inovovaných nástrojů pro rozvoj kvality.

Nahoru