Odlehčovací pobyt

„Kdo nezažil jak náročná je péče o svého blízkého doma, nemá představu o tom, jak důležité je pro pečujícího plánovat si vlastní čas a také čas pro odpočinek a načerpání nových sil.“

 

Pro koho jsme tu

 • pro pečující rodiny, které se v domácím prostředí starají o svého blízkého, a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat 
 • pobytovou odlehčovací službu doporučujeme využít pro krátkodobý pobyt  seniorů od 65 let, zdravotně postižených nebo chronicky nemocných občanů starších 27 let, o které je jinak postaráno v jejich domácím prostředí 

Nabízíme Vám

 • Bydlení 

Odlehčovací pobytovou  službu Vám nabízíme v budově  Domova pro seniory Jana Masaryka, ve dvoulůžkových pokojích, vybavených vhodným nábytkem,  klimatizací, ledničkou a dalšími věcmi, na které jste zvyklí z domova. Ve veškerých prostorech budovy Jana Masaryka je k dispozici wifi připojení. 
Nahlédněte do našeho fotoalba.

 • Stravování

Jídlo, které připravujeme ve vlastní kuchyni, podáváme šestkrát denně. Skladba obědů a večeří je velmi pestrá. Můžete si vybrat z nabídky několika pokrmů, a to dle dietního režimu nebo chuti. Po celý den máte k dispozici různé nápoje. Stravu podáváme ve společné jídelně nebo na pokoji, každý týden vaříme oběd na přání jednoho z našich obyvatel. 

 • Lékařskou péči

Po celou dobu pobytu klient zůstává  registrován a v péči u svého praktického lékaře, který mu předepisuje recepty na léky, poukazy aj. V domově není k dispozici stálá služba lékaře, 24 hod denně je přítomna zdravotní sestra.
Také v případě přechodného pobytu, na doporučení Vašeho praktického lékaře, lze využít služeb docházejících lékařů specialistů – internisty, geriatra psychiatra, psychologa, nutričního lékaře.

 • Rehabilitační péči

Při Vašem pobytu můžete využít nabídku naší rehabilitační péče, k dispozici máme řadu rehabilitačních a ergonomických pomůcek, uskutečňujeme pravidelně jak skupinové, tak individuální rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutů a ergoterapeutů, vodoléčbu či magnetoterapii aj.

 • Podporu zkušeného týmu

O Vaše běžné denní potřeby se postará zkušený tým pečovatelek, pečovatelů, zdravotně ošetřovatelskou péči pro Vás zajistí všeobecné sestry.
Sociální pracovnice Vám pomohou obstarat sociální (např. zajištění důchodu, podání žádosti o příspěvek na péči atd.), příp. osobní záležitosti (např. vyřízení dokladů, zprostředkování kontaktu s blízkými apod.), samozřejmostí je bezplatné sociální poradenství.
Tým pracovníků domova je složen z pečovatelek a pečovatelů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, nutriční terapeutky,  sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků  a vedoucích pracovníků. Každý obyvatel má svého klíčového pracovníka z řad pečovatelek a pečovatelů. Klíčový pracovník sehrává roli osobního průvodce a důvěrníka po celou dobu Vašeho přechodného pobytu v domově.
Naše veškerá podpora a péče je Vám uzpůsobena tak, abychom Vám usnadnili komfortní návrat zpět do Vašeho domova

 • Programy pro volný čas

Dle zájmu a možností klientů nabízíme např. vý­tvarné dílny, pečení,  zpívání, výlety nejen do okolí, kavárny, oslavy narozenin, apod. Každý den pro Vás připravujeme pestrou programovou nabídku různých aktivit a činností, kterou koncipujeme dle přání obyvatel.

 • Terapeutické aktivity

Můžete se zúčastnit pravidelně probíhající canisterapie, felinoterapie,  psychoterapie, aromaterapie,  zahradní terapie, trénink paměti a další.

Co budete potřebovat a jak budeme dále postupovat

Před samotným podáním žádosti o pobytovou odlehčovací službu Vám doporučujeme obrátit se na sociální pracovnici domova. Poskytne Vám nejen informace o  službě, poradí s vyplněním žádosti a ostatními náležitostmi, zodpoví  Vaše dotazy, ale především sdělí, zda žádané období pobytu u nás je z důvodu obsazenosti možný.

Vyplněnou žádost lze doručit

 • na recepci obou domovů, která je k dispozici 24 hodin
 • zaslat poštou na adresu CSSP2, Máchova 14, 120 00  Praha 2
 • osobně sociální pracovnici.

Tiskopis zdravotního záznamu, který naleznete u žádosti musí vyplnit ošetřující či praktický lékař a je nezbytný pro posouzení Vaší žádosti. 

Kdy a kde jsme pro Vás k dispozici

Služba je poskytována nepřetržitě.
Sociální pracovnice vč. vedoucích pracovníků  jsou Vám k dispozici každý pracovní den na adrese Jana Masaryka 34, Praha 2.

Úhrada za službu

Ceny za poskytované služby

 • ubytování 200 Kč za den
 • stravování 160 Kč za den
 • péče je hrazena částkou 120 Kč za hodinu

Podrobný ceník všech úhrad je k dispozici zde.

Fotogalerie

Nahoru