Kontakty:

Jarmila Krejčová
vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře
mobil: 725 015 335

Ing. Milada Svrčková
pečovatelka
mobil: 734 769 961

Michaela Pachmanová
pečovatelka
mobil: 725 015 288

e-mail: denni.centrum@cssp2.cz

Ke stažení:

Denní stacionář

 

 

Denní stacionář 

Posláním Denního stacionáře pro seniory je zabezpečit péči a podporu těm seniorům, kteří nemohou přes den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu určitého omezení způsobeného věkem, onemocněním či postižením. Pomáháme pečujícím rodinám, kterým touto službou nabízíme sdílení péče o jejich blízkého.

Komu je služba určena

Obtížně se pohybujete a nemůžete zůstat doma bez pomoci? Nechcete, aby Váš blízký byl po celý den doma sám, zatímco Vy musíte být v práci?

Denní stacionář je zařízení pro seniory nad 65 let věku a osoby s tělesným či zdravotním postižením, kteří přes den nemohou, nebo nechtějí, z různých důvodů zůstávat sami (např. dezorientace, omezená pohyblivost, osamělost). Je určen seniorům se sníženou pohyblivostí (pokud dojdou s lehkou dopomocí z auta do stacionáře), např. i mírnou formou demence a dalšími omezeními, která však umožňují pobyt v kolektivu. Výjimkou jsou tedy lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování častějších zdravotnických nebo náročných ošetřovatelských úkonů či zdravotní dohled, a dále lidé s poruchami chování, těžkou formou demence nebo závažnými smyslovými vadami. 

Nabízíme

Cílem služby je její poskytování tak, aby byl klient v maximální možné míře podporován v samostatnosti a soběstačnosti, a mohl si udržet, příp. posílit své stávající schopnosti a dovednosti. Podstatné je, aby mohl co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí (s pomocí pečujících osob, nejčastěji rodiny). Současně mu služba během dne poskytuje potřebnou péči tak, aby se klient cítil v psychické pohodě. Základními zásadami při poskytování služby jsou individuální přístup, empatie, partnerství a důraz na důstojnost klienta. 

Služba je poskytována v klidném, přívětivém prostředí, které je co nejvíce přizpůsobeno tomu rodinnému a domácímu. Součástí služby je také zajištění stravy s možností výběru oběda, vč. pitného režimu.

Během dne Vám budou oporou naši zkušení pečovatelé ve chvílích, kdy budete po­třebovat dopomoc při hygieně a návštěvě toalety, podání stravy, doprovodem venku, ale i v rukodělných činnostech apod. Podpoříme Vás v činnostech, které si ještě můžete obstarat sami, a pomůžeme s těmi, které již sami nezvládnete. Čas u nás strávíte činnostmi, které máte rádi a sami si je zvolíte, nebo si je vyberete z nabídky našich aktivit - kreslením, šitím, křížovkami, zpěvem, tréninkem paměti, cvičením apod. Ve vnitrobloku společně využíváme příjemný prostor k procházkám a posezení. Pravidelným zpestřením jsou návštěvy našich psích společnic. Účastníme se také některých aktivit v Klubu aktivního stáří. Přátelské kontakty udržujeme i s dětmi ze sousedních jeslí. Klientům poskytujeme také nezbytný dohled (mimo jiné i při případném užívání léků).

Náš tým Denního stacionáře pro seniory tvoří kvalifikovaní pracovníci přímé péče (pečovatelé-aktivizační pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí pracovník). S některými aktivitami či akcemi pomáhají dobrovolníci. Velmi dbáme na pozitivní atmosféru a harmonické mezilidské vztahy. Přejeme si, aby se u nás klienti především cítili v psychické pohodě. 

Součástí naší služby je bezplatné sociální poradenství. 

Kapacita stacionáře je 10 klientů. Okamžitá kapacita je dána mírou péče potřebnou pro jednotlivé klienty.

Návštěvy stacionáře si zvolí klient dle vlastní potřeby (např. určité dny nebo dopoledne/odpoledne). Dopravu zajišťuje rodina (příp. jiné pečující osoby), v nutných případech ji za úhradu zajistí Centrum sociálních služeb Praha 2.

Součástí služby je i celodenní strava s možností výběru oběda. Obědy jsou klientům dováženy v termonádobách z kuchyně našeho centra. Svačiny připravují pracovníci stacionáře. Samozřejmostí je celodenní pitný režim.


Denní stacionář - www.cssp2.cz Denní stacionář - www.cssp2.cz

Kdy jsme tu pro Vás

Stacionář je otevřený od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 16.30 hodin, v pátek od 7.30 do 16.00 hodin.

Úhrada za službu

Cena za úkony činí 120 Kč za hodinu (platí se skutečně spotřebovaný čas); oběd stojí 65 Kč a celodenní strava 110 Kč; za dopravu zaplatíte 15 Kč za jednu cestu po území Prahy 2, mimo území Prahy 2 o 8 Kč více za každý kilometr.

Bližší informace a podrobnosti na telefonním čísle 734 769 952 a 734 769 961 nebo při osobní návštěvě (po předchozí domluvě).


Denní stacionář - www.cssp2.cz Denní stacionář - www.cssp2.cz