Ocenění

květen 2018

listopad 2017

červen 2014

leden 2016

září 2015

obhajoba v červenci 2017