Kontakty:

Domov pro seniory - Máchova 14, Praha 2

Bc. Šárka Vrtišková, DiS.
zastupující vedoucí sociální pracovnice
tel. 224 257 125
mobil 731 611 453
e-mail: sarka.vrtiskova@cssp2.cz
Návštěvní hodiny: PO 9.00-12.00 a 13.00-16.00,
případně kdykoli po telefonické domluvě

Bc. Olga Grulichová, DiS.
sociální pracovnice
tel. 222 513 321
mobil 725 015 285
e-mail: olga.grulichova@cssp2.cz
Návštěvní hodiny: PO 9.00-12.00 a 13.00-16.00,
případně kdykoli po telefonické domluvě

Aktivizační pracovníci
tel. 222 513 321
mobil 731 621 148
e-mail: aktivizacemachova@cssp2.cz

Domov pro seniory - Jana Masaryka 34, Praha 2

Šárka Vrtišková, DiS.
zastupující vedoucí sociální pracovnice
tel. 224 257 125
mobil 731 611 453
e-mail: sarka.vrtiskova@cssp2.cz
Návštěvní hodiny: PO 9.00-12.00 a 13.00-16.00,
případně kdykoli po telefonické domluvě

Aktivizační pracovník
tel. 224 254 406
mobil 734 769 960
e-mail: aktivizacejm@cssp2.cz

Vedoucí pracovníci:

Bc. Renáta Snětinová
vedoucí úseku pobytové služby Máchova
tel. 222 513 321
mobil 725 015 318
e-mail: renata.snetinova@cssp2.cz
Návštěvní hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Lenka Kryštofová
vedoucí úseku pobytové služby Jana Masaryka
tel. 224 257 128
mobil 725 015 286
e-mail: lenka.krystofova@cssp2.cz
Návštěvní hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Bc. Šárka Vrtišková, DiS.
zastupující vedoucí sociální pracovnice
tel. 224 257 125
mobil 731 611 453
e-mail: sarka.vrtiskova@cssp2.cz
Návštěvní hodiny: PO 9.00-12.00 a 13.00-16.00,
případně kdykoli po telefonické domluvě

Mgr. Markéta Bestová
vedoucí úseku léčebné rehabilitace
tel. 222 513 321
mobil 734 369 098
e-mail: marketa.bestova@cssp2.cz
Návštěvní hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Ke stažení:

Domov pro seniory

Ocenění kvality
Dům pro seniory Máchova 14 získal ocenění kvality... | » více informací


Máchova 14 a Jana Masaryka 34, Praha 2

Domov pro seniory


Posláním domovů pro seniory je poskytnout Vám bezpečné a vlídné prostředí, kde můžete prožít důstojné stáří. Služby domova přizpůsobíme Vašim přáním, dbáme na to, aby Vaše potřeby byly naplněny tak, jak jste zvyklí ze svého domácího prostředí. Vážíme si Vašich životních zkušeností a chceme Vám být nablízku ve Vašem dalším ži­votním období.

Komu je služba určena

Seniorům nad 65 let, jimž potřebnou míru péče a podpory nemůže zajistit rodina či terénní sociální a zdravotní služby v jejich domácím prostředí.

Domovy pro seniory se nachází ve dvou plně bezbariérových budovách – Máchova čp.14 a Jana Masaryka čp. 34. Kapacita Domova pro seniory Máchova je 50 lůžek, kapacita Domova pro seniory Jana Masaryka je 12 lůžek.

Nabízíme

ubytování v Domově pro seniory Máchova nabízíme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, v Domově pro seniory Jana Masaryka jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje. Pokoje umožňují dostatek pohodlí a soukromí. V Domově pro seniory Máchova je součástí pokojů vlastní sociální zařízení, v Domově pro seniory Jana Masaryka je sociální zařízení umístěné na chodbách. Pokoje jsou vybavené vhodným nábytkem (např. elektricky polohovatelná lůžka, uzamykatelné noční stolky, malé ledničky, uzamykatelné skříně). Sebou si můžete vzít oblíbený kus nábytku, drobné předměty, Vaše milé osobní věci.

V rámci ubytování v Domově pro seniory Jana Masaryka rovněž nabízíme možnost přenocování pro rodinné příslušníky či blízké osoby našich klientů. Pravidla pro přenocování naleznete zde.

celodenní stravu uzpůsobíme Vašim přáním, připravujeme ji ve vlastní kuchyni, po­dáváme 6x denně. Nabízíme rovněž jídla dietní, samozřejmostí je výběr ze snídaně, oběda, večeře a nápojů, které Vám jsou po celý den k dispozici.

podporu při běžných denních potřebách, zdravotně ošetřova­telskou péči

rehabilitační péči pro udržení a zlepšení Vaší hybnosti a schopnosti sebeobsluhy. Jsme vybaveni nejrůznějším množstvím rehabilitačních a ergonomických pomůcek. Nabízíme jak skupinové, tak individuální rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutů a ergoterapeutů, vodoléčbu či magnetoterapii. Pro Váš volný čas připravujeme nabídku rozličných činností a programů (vý­tvarné dílny, pečení, trénink paměti, zpívání, výlety nejen do okolí, kavárny a oslavy narozenin a významných životních jubileí apod.), tyto programy přizpůsobíme Vašim přáním a potřebám. Nabízíme rovněž podporu při obstarávání Vašich sociálních záležitostí (např. zajištění důchodu, podání žádosti o příspěvek na péči či o jeho zvýšení, základní sociální poradenství apod.).

 

Cílem výše uvedených služeb je co nejběžnější způsob života a podpora soběstačnosti klientů. Proto Vám při poskytování služeb pomůžeme s tím, co si již sám/a nebo s pomocí svých blízkých nezvládnete obstarat či zařídit a podpoříme Vás v činnostech, které si obstaráte vlastními silami.

Kdo o klienty pečuje

Postará se o Vás kvalifikovaný tým pečovatelek, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, aktivizačních pracovníků, sociál­ních pracovníků a vedoucích pracovníků. Jelikož u nás není stálý dohled lékaře, spolupracujeme intenzivně s prak­tickými lékaři, specialisty a záchrannou službou.

Kdy jsme tu pro Vás 

Nepřetržitě 24 hod denně, po celý rok.

Úhrada za službu

Zahrnuje cenu za ubytování 200 Kč/den, stravování 160 Kč/den, péče je hrazena ve výši příspěvku na péči nebo v částce 120 Kč/hod.

Kompletní sazebník úhrad je k dispozici zde.

Jak postupovat, máte-li  zájem o naše služby

Před samotným podáním žádosti Vám doporučujeme obrátit se na sociální pracovnici domova, o který máte zájem. Poskytne Vám  informace o nabízené službě, poradí s podáním žádosti o službu a zodpoví  Vaše dotazy.

Následně vyplníte formulář žádosti o službu včetně tiskopisu určeného pro Vašeho lékaře. Žádost i tiskopis pro lékaře jsou k dispozici  záložce Ke stažení, dále na sociálním oddělení a na recepcích domovů, popř. Vám je můžeme zaslat poštou či e-mailem. Vyplněnou žádost lze odevzdat na sociálním oddělení domova v době návštěvních hodin pro veřejnost (tj. PO 9.00-12.00 a 13.00-16.30 hodin), na recepci obou domovů, příp. zaslat poštou. Tiskopis zdravotního záznamu je nutno odevzdat vedoucí úseku pobytových služeb (osobně, poštou nebo na recepci v zalepené obálce označené jejím jménem).

Trochu statistiky za rok 2014

Průměrný věk klientů pobytových služeb v roce 2014 byl 88,5 let. Nejmladším klientem byl muž ve věku 68 let a nejstarší klientkou žena ve věku 103 let.

Co nového přinesl rok 2015 očima vedoucí služby:

„Ani v roce 2015 jsme v pobytových službách nezaháleli a snažili se o další zkvalitnění našich služeb mj. vylepšením prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.

V jarních měsících proběhly v Domově pro seniory Máchova stavební úpravy –  došlo k výměně výtahů a zbudování čtyř nových dvoulůžkových pokojů. Stávající, svoji plochou nejmenší pokoje, jsme nově vybavili jako jednolůžkové, které jsme dosud k dispozici neměli.

Nezaháleli jsme ani v Domově pro seniory Jana Masaryka.  Nově jsme pro potřeby našich klientů uzpůsobili společenskou místnost Charlotta, která slouží jako relaxační                              a návštěvní místnost, konají se zde duchovní programy a mohou zde přenocovat blízcí našich klientů. Aktivizační programy se nyní konají ve společenské místnosti Herbert. Klienti mohou také trávit volné chvíle v hudebním, čtenářském a počítačovém koutku. Nezapomněli jsme ani na dětské návštěvy našich klientů vyčleněním prostoru pro dětský koutek. S velkým nadšením se setkala nová podoba terasy, kam jsme pořídili houpačku                    a k opravdové relaxaci přibyla i fontánka.

Snaha celého našeho týmu o zvýšení úrovně služeb v Domově pro seniory Jana Masaryka byla korunována na slavnostním galavečeru Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR převzetím ocenění „Značka kvality v sociálních službách“ v podobě certifikátu a zlaté tabulky s 5 hvězdičkami. Největším oceněním je ale pro nás spokojenost našich klientů.“

Důležitou událostí roku bylo obnovení provozu našeho oddělení paliativní péče v Domově Pod Střechou. Díky navázání spolupráce s odbornými lékaři tak můžeme našim klientům tolik potřebnou paliativní péči opět poskytnout.

V závěru roku jsme na obou budovách začali s dalšími stavebními pracemi, a to s instalací klimatizačních jednotek na pokoje, společenské místnosti a věříme, že klienti našich pobytových služeb budou letní měsíce již trávit příjemněji.

S kladnými ohlasy se setkávají rovněž nově pořádaná posezení u Kulatého stolu, kde se potkávají klienti a pracovníci a mají možnost si popovídat o kvalitě služeb, o spokojenosti či nespokojenosti apod.

Je třeba ještě zmínit, že dobrá služba nemůže být poskytována bez kvalitního personálu. V roce 2015 se nám podařilo navýšit kapacitu personálu o několik pracovníků přímé péče.

Mgr. Lucie Sobotková, vedoucí sociálního úseku

Domov pro seniory - www.cssp2.czDomovy pro seniory - cssp2.cz