Kontakty:

Domov pro seniory - Máchova 14, Praha 2

Mgr. Lucie Mezejová
vedoucí sociálního úseku
tel. 222 513 321
mobil 725 015 313
e-mail: lucie.mezejova@cssp2.cz

Karolina Jílková, DiS.
sociální pracovnice
tel. 222 513 321
mobil 725 015 285
e-mail: karolina.jilkova@cssp2.cz

Aktivizační pracovníci
tel. 222 513 321
mobil 731 621 148
e-mail:aktivizacemachova@cssp2.cz

Domov pro seniory - Jana Masaryka 34, Praha 2

Bc. Pavlína Millerová
sociální pracovnice
tel. 224 254 406
mobil 731 611 453
e-mail: pavlina.millerova@cssp2.cz

Aktivizační pracovník
tel. 224 254 406
mobil 734 769 960
e-mail: aktivizacejm@cssp2.cz

Vedoucí pracovníci:

Mgr. Dana Jakoubková

vedoucí úseku pobytové služby Máchova 
a vedoucí úseku léčebné rehabilitace 
tel. 222 513 321
mobil 725 015 318
e-mail: dana.jakoubkova@cssp2.cz

Lenka Kryštofová
vedoucí úseku pobytové služby Jana Masaryka
tel. 224 254 406
mobil 725 015 286
e-mail: lenka.krystofova@cssp2.cz

Mgr. Lucie Mezejová
vedoucí sociálního úseku
tel. 222 513 321
mobil 725 015 313
e-mail: lucie.mezejova@cssp2.cz

Ke stažení:

Domov pro seniory

Ocenění kvality
Dům pro seniory Máchova 14 získal ocenění kvality... | » více informací


Máchova 14 a Jana Masaryka 34, Praha 2

Domov pro seniory

V domovech pro seniory poskytujeme klientům bezpečné a vlídné prostředí, kde mohou prožít důstojné stáří. Služby přizpůsobíme přáním klientů, přičemž dbáme na to, aby potřeby byly naplněny tak, jak  jsou zvyklí z domácího prostředí. Vážíme si životních zkušeností klientů a chceme jim být nablízku v jejich dalším ži­votním období.

Komu je služba určena

Seniorům nad 65 let, jimž potřebnou míru péče a podpory nemůže zajistit rodina či terénní sociální a zdravotní služby v jejich domácím prostředí.

Domovy pro seniory se nachází ve dvou plně bezbariérových budovách – Máchova čp.14 a Jana Masaryka čp. 34. Kapacita Domova pro seniory Máchova je 50 lůžek, kapacita Domova pro seniory Jana Masaryka je 12 lůžek.

Nabízíme

ubytování v Domově pro seniory Máchova nabízíme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, v Domově pro seniory Jana Masaryka jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje. Pokoje umožňují dostatek pohodlí a soukromí. V Domově pro seniory Máchova je součástí pokojů vlastní sociální zařízení, v Domově pro seniory Jana Masaryka je sociální zařízení umístěné na chodbách. Pokoje jsou vybavené vhodným nábytkem (např. elektricky polohovatelná lůžka, uzamykatelné noční stolky, malé ledničky, uzamykatelné skříně). Sebou si můžete vzít oblíbený kus nábytku, drobné předměty, Vaše milé osobní věci.

V rámci ubytování v domovech pro seniory rovněž nabízíme možnost přenocování pro rodinné příslušníky či blízké osoby našich klientů. 

celodenní stravu uzpůsobíme Vašim přáním, připravujeme ji ve vlastní kuchyni, po­dáváme 6x denně. Nabízíme rovněž jídla dietní, samozřejmostí je výběr ze snídaně, oběda, večeře a nápojů, které Vám jsou po celý den k dispozici.

podporu při běžných denních potřebách, zdravotně ošetřova­telskou péči

rehabilitační péči pro udržení a zlepšení Vaší hybnosti a schopnosti sebeobsluhy. Jsme vybaveni nejrůznějším množstvím rehabilitačních a ergonomických pomůcek. Nabízíme jak skupinové, tak individuální rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutů a ergoterapeutů, vodoléčbu či magnetoterapii. Pro Váš volný čas připravujeme nabídku rozličných činností a programů (vý­tvarné dílny, pečení, trénink paměti, zpívání, výlety nejen do okolí, kavárny a oslavy narozenin a významných životních jubileí apod.), tyto programy přizpůsobíme Vašim přáním a potřebám. Nabízíme rovněž podporu při obstarávání Vašich sociálních záležitostí (např. zajištění důchodu, podání žádosti o příspěvek na péči či o jeho zvýšení, základní sociální poradenství apod.).

 

Cílem výše uvedených služeb je co nejběžnější způsob života a podpora soběstačnosti klientů. Proto Vám při poskytování služeb pomůžeme s tím, co si již sám/a nebo s pomocí svých blízkých nezvládnete obstarat či zařídit a podpoříme Vás v činnostech, které si obstaráte vlastními silami.

Kdo o klienty pečuje

Postará se o Vás kvalifikovaný tým pečovatelek, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, aktivizačních pracovníků, sociál­ních pracovníků a vedoucích pracovníků. Jelikož u nás není stálý dohled lékaře, spolupracujeme intenzivně s prak­tickými lékaři, specialisty a záchrannou službou.

Kdy jsme tu pro Vás 

Nepřetržitě 24 hod denně, po celý rok.

Úhrada za službu

Zahrnuje cenu za ubytování 200 Kč/den, stravování 160 Kč/den, péče je hrazena ve výši příspěvku na péči nebo v částce 120 Kč/hod.

Kompletní sazebník úhrad je k dispozici zde.

Jak postupovat, máte-li  zájem o naše služby

Před samotným podáním žádosti Vám doporučujeme obrátit se na sociální pracovnici domova, o který máte zájem. Poskytne Vám  informace o nabízené službě, poradí s podáním žádosti o službu a zodpoví  Vaše dotazy.

Následně vyplníte formulář žádosti o službu včetně tiskopisu určeného pro Vašeho lékaře. Žádost i tiskopis pro lékaře jsou k dispozici  záložce Ke stažení, dále na sociálním oddělení a na recepcích domovů, popř. Vám je můžeme zaslat poštou či e-mailem. Vyplněnou žádost lze odevzdat na sociálním oddělení domova v době návštěvních hodin pro veřejnost (tj. PO 9.00-12.00 a 13.00-16.30 hodin), na recepci obou domovů, příp. zaslat poštou. Tiskopis zdravotního záznamu je nutno odevzdat vedoucí úseku pobytových služeb (osobně, poštou nebo na recepci v zalepené obálce označené jejím jménem).

 

 

Domov pro seniory - www.cssp2.czDomovy pro seniory - cssp2.cz