Jesle Na Rybníčku

„Potřebujete chodit do práce a máte velmi malé dítě? 
Pomůžeme Vám sladit Vaši rodičovskou a profesní roli bez výčitek.
O Vaše dítě se postaráme jako doma.“

 

 

 

4

PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN V OBDOBÍ VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU
Městská část Praha 2 dne 16.3.2020 rozhodla o provozu dvou dětských skupin na adrese Ječná 29 pro děti pracovníků Integrovaného záchranného systému spolupracujících s MČ Praha 2, zaměstnanců ÚMČ Praha 2 a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 2.
Pokud bude chtít rodič využít službu dětské skupiny, musí se obrátit na svého přímého nadřízeného.
Následně podmínkou přijetí do dětské skupiny je vyplněná žádost, čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (viz. ke stažení vpravo), platný očkovací průkaz a doklad prokazující pracovní poměr ke shora uvedeným subjektům.

Kapacita jedné dětské skupiny je 15 dětí. Služba bude  poskytnuta bezplatně každý všední den od 6 do 17 hodin na adrese Ječná 29, Praha 2 – vstup je ze Štěpánské ulice. Bližší informace poskytne vedoucí jeslí nebo hospodářka (kontakty vpravo).

 


! Vážení rodiče, z rozhodnutí zřizovatele jsou naše jesle od pondělí 16.3.2020  uzavřeny.
Děkujeme za pochopení.

Rodiče dětí mohou žádat OŠETŘOVNÉ – bližší info viz. tento odkaz

Zdroj MPSV:

Jakých zařízení se nárok na ošetřovné týká?

Souhrnně je můžeme označit za zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání. Není rozhodné, zda jde o zařízení státní nebo soukromé. Není také nezbytně nutné, aby šlo o zařízení s akreditací MŠMT, ale jde i o takové zařízení, které pečuje o děti předškolního věku na základě dohody s rodiči a je např. alternativou předškolního zařízení.

Může jít tedy nejen o jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale dále např. i o mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti. Dítě může být umístěno i v denním stacionáři, zatímco rodiče pracují.


Jesle Na Rybníčku byly slavnostně otevřeny 29.8.2018.  Zřizovatelem je Městská část Praha 2. 
Nové jesle jsou určeny především rodinám s dětmi trvale žijícím v Praze 2. V případě volné kapacity se postaráme o děti i z dalších městských  částí.                                                                                               
Přijímáme děti od 1 roku věku, pobyt je možný až do 3 let. Podle věku jsou děti rozděleny do dvou dětských skupin Ráčci, Rybičky.

Nabízíme Vám

 • Profesionální péči o Vaše dítě v příjemném, komfortně vybaveném prostředí interiéru a přilehlé zahrady. Děti tráví čas v prostorných hernách, využívají jídelnu a ložnici. Na zahradě  se nachází moderní herní prvky, prolézačky, houpačky, pískoviště, mlhoviště.
 • Dětem zajišťujeme celodenní stravu (dopolední a odpolední svačinky, polévku, hlavní jídlo, nápoje) uzpůsobenou jejich věku, kterou připravujeme vždy z čerstvých potravin ve vlastní kuchyni jeslí. Není výjimkou čerstvě připravené domácí pečivo, moučníky apod. Zakládáme si na dodržování pitného režimu dětí. 
 • Pravidelnou nebo nepravidelnou docházku. Nepravidelnou docházku využívají zejm. matky před koncem čerpání svého dvouletého rodičovského příspěvku k adaptaci dítěte na prostředí jeslí. 
 • Dovolujeme si upozornit, že doba pobytu v zařízení pro děti rodičů, kteří pobírají rodičovský příspěvek, je 46 hodin v měsíci do 2 let věku dítěte (potvrzení o této skutečnosti budete potřebovat doložit Úřadu práce).
 • S laskavou péči a přihlédnutím k individuálním potřebám a zvyklostem dětí podporujeme a rozvíjíme jejich přirozené schopnosti a dovednosti. Velkou pozornost věnujeme pozvolnému začleňování dětí do jejich prvního kolektivu.
 • O Vaše dítě se postará zkušený tým zdravotních sestřiček, vychovatelek, kuchařek a ostatního personálu

Ctíme tyto výchovně vzdělávací principy:

 • vytváření pocitu bezpečí a důvěry
 • podporu tělesného rozvoje a koordinace pohybů
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • vedení k samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy
 • podporu sociálního chování a kamarádských vztahů, seznamování s jednoduchými pravidly společenského chování
 • rozvíjení představivost a fantazie
 • rozvoj jemné motoriky a podpora výtvarných dovedností
 • procvičování rytmu, rozvoj hudebního projevu a vnímání

Co budete potřebovat a jak budeme dále postupovat

Domluvte si  schůzku s vedoucí jeslí. Předá Vám veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpoví praktické dotazy.

Následně od Vás budeme potřebovat :

 • vyplněnou žádost vč. potvrzení dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce od plánovaného nástupu dítěte) a vč. podpisů pověřených osob
 • doklad o trvalém pobytu dítěte

O přijetí Vašeho dítěte do jeslí budete vyrozuměni telefonicky a současně domluvíme termín podpisu smlouvy o službě péče o děti.

Kdy a kde nás naleznete

Každý všední den od 6 do 17 hodin na adrese Ječná 29, Praha 2 – vstup je ze Štěpánské ulice.

Úhrada za službu

Výše paušálního poplatku za umístění dítěte v jeslích se řídí trvalým bydlištěm dítěte:

 • ve výši 2500 Kč pro dítě s trvalým pobytem v MČ Praha 2
 • ve výši 6500 Kč pro dítě s trvalým pobytem mimo MČ Praha 2

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí jeslí, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.

Poplatek za celodenní stravu činí 35 Kč,  hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dnů skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden den předem.

 

Fotogalerie

Nahoru