Jesle Londýnská

„Potřebujete chodit do práce a máte velmi malé dítě? 
Pomůžeme Vám sladit Vaši rodičovskou a profesní roli bez výčitek.
O Vaše dítě se postaráme jako doma.“

 

 

 

 

 

14

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 423 ze dne 29.4.2021 je provoz jeslí znovu obnoven od 3.5.2021.


Jesle, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 2, jsou určeny především rodinám s dětmi trvale žijícím v Praze 2. V případě volné kapacity se postaráme o děti i z dalších městských  částí.                                                                                               
Přijímáme děti od 6 měsíců věku, pobyt je možný až do 3 let. Podle věku jsou děti rozděleny do dvou oddělení, kojeneckého (do 2 let věku dítěte) a oddělení starších dětí (od 2 do 3 let).

Nabízíme Vám

 • Profesionální péči o Vaše dítě v příjemném, komfortně vybaveném prostředí interiéru a přilehlé zahrady. Děti tráví čas v prostorných hernách, využívají jídelnu a ložnici. Na zahradě vnitrobloku se nachází moderní herní prvky, prolézačky, houpačky, pískoviště, v létě bazének – viz. Fotoalbum.
 • Dětem zajišťujeme celodenní stravu (dopolední a odpolední svačinky, polévku, hlavní jídlo, nápoje) uzpůsobenou jejich věku, kterou připravujeme vždy z čerstvých potravin ve vlastní kuchyni jeslí. Není výjimkou čerstvě připravené domácí pečivo, moučníky apod. Zakládáme si na dodržování pitného režimu dětí. 
 • Pravidelnou nebo nepravidelnou docházku. Nepravidelnou docházku využívají zejm. matky před koncem čerpání svého dvouletého rodičovského příspěvku k adaptaci dítěte na prostředí jeslí. 
 • Dovolujeme si upozornit, že doba pobytu v zařízení pro děti rodičů, kteří pobírají rodičovský příspěvek, je 46 hodin v měsíci do 2 let věku dítěte (potvrzení o této skutečnosti budete potřebovat doložit Úřadu práce).
 • S laskavou péči a přihlédnutím k individuálním potřebám a zvyklostem dětí podporujeme a rozvíjíme jejich přirozené schopnosti a dovednosti. Velkou pozornost věnujeme pozvolnému začleňování dětí do jejich prvního kolektivu.
 • O Vaše dítě se postará zkušený tým zdravotních sestřiček, vychovatelek, kuchařek a ostatního personálu
 • Mezigenerační propojení – děti mají možnost se pravidelně setkávat se skupinou seniorů zejm. na zahradě, která sousedí s venkovní zahrádkou obyvatel domova s pečovatelskou službou a denního stacionáře pro seniory. Přátelství dětí s babičkami např. přirozeně vyústilo ve čtení pohádek dětem před spaním.

Ctíme tyto výchovně vzdělávací principy:

 • vytváření pocitu bezpečí a důvěry
 • podporu tělesného rozvoje a koordinace pohybů
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • vedení k samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy
 • podporu sociálního chování a kamarádských vztahů, seznamování s jednoduchými pravidly společenského chování
 • rozvíjení představivost a fantazie
 • rozvoj jemné motoriky a podpora výtvarných dovedností
 • procvičování rytmu, rozvoj hudebního projevu a vnímání

Co budete potřebovat a jak budeme dále postupovat

Domluvte si  schůzku a návštěvu  s vedoucí jeslí Londýnská. Předá Vám veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpoví dotazy.

Následně od Vás budeme potřebovat :

 • vyplněnou žádost vč. potvrzení dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce od plánovaného nástupu dítěte) a vč. podpisů pověřených osob
 • doklad o trvalém pobytu dítěte

O přijetí Vašeho dítěte do jeslí budete vyrozuměni telefonicky a současně domluvíme termín podpisu smlouvy o službě péče o děti

Kdy a kde nás naleznete

Každý všední den od 6 do 17 hodin na adrese Londýnská 16, Praha 2.

Úhrada za službu

Výše paušálního poplatku za umístění dítěte v jeslích se řídí trvalým bydlištěm dítěte:

 • ve výši 2500 Kč pro dítě s trvalým pobytem v MČ Praha 2
 • ve výši 6500 Kč pro dítě s trvalým pobytem mimo MČ Praha 2

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí jeslí, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.

Poplatek za celodenní stravu činí 35 Kč,  hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dnů skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden den předem.

Úplný ceník naleznete také zde.

Fotogalerie

Nahoru