Tvoříme společně DOMOV těm, kteří nás potřebují

 seniorům | nemocným a lidem se zdravotním omezením   |  pečujícím |  rodinám s dětmi        

Aktuality

Krizová linka pro seniory
VOLEJTE NONSTOP 800 160 166

Získejte aktuální informace spojené s epidemií koronaviru nebo zjistěte, jaké jsou možnosti objednání potravin a hygienických potřeb. Linku může využít i široká veřejnost, aby upozornila na starší osoby ve svém okolí, které by mohly potřebovat pomoc.

Návštěvy v našich domovech jsou od 25.5.2020 možné

Uzavření denního stacionáře pro seniory

Znovuotevření Poradny pro seniory 8.6.2020

Uzavření jídelny pro seniory a veřejnost

Znovuotevření jeslí 25.5.2020

 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 🙂 


Naše domovy můžete opět navštěvovat od 25. května

20. 5. 2020
zobrazit více

Vzpomínky z doby „před rouškami“

18. 5. 2020
zobrazit více

Převzato z Pražského deníku

18. 5. 2020
zobrazit více

Poznejte nás

Je nám ctí a radostí se o Vás postarat.
Jsme tým pečovatelek a pečovatelů, sociálních pracovníků, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, fyzioterapeutů a ergoterapeutů, lékařů specialistů, kuchařů, pradlen, dobrovolníků a ostatních pracovníků… 
„My všichni společně pro Vás tvoříme DOMOV.“

Centrum sociálních služeb Praha 2

Jsme příspěvkovou organizací, kterou v roce 2002 založila Městská část Praha 2 pro potřeby svých občanů. Sídlíme v nárožním čtyřpodlažním obytném domě, s novorenesanční fasádou, postaveném v roce 1899 podle projektu architekta J. Laurise. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a výtvarném pojetí a zároveň v jeho začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století.


Poskytujeme na sebe navazující sociální a zdravotní služby, které přímo reagují na potřeby seniorů, zdravotně handicapovaných, chronicky nemocných, pečujících nacházejících se v náročné životní situaci. Našim klientům dokážeme nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory – např. v domácím prostředí pečovatelskou službou, dovážkou obědů, domácí zdravotní péčí, během dne v denním stacionáři a trvale, či přechodně ve svých pobytových zařízeních vč. péče o nevyléčitelně nemocné. 

Nahoru