Tvoříme společně DOMOV těm, kteří nás potřebují

 seniorům | nemocným a lidem se zdravotním omezením   |  pečujícím |  rodinám s dětmi        

Aktuality

Chceme se s Vámi podělit o mnohé, co se u nás děje.
„Dědečku, včera jsme se ti nemohli dovolat. Co jsi dělal?“ ptá se zvědavá vnučka. „Děti moje, vždyť já se za celý den nezastavil…“

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 🙂 


Smíšek

17. 2. 2020
zobrazit více

Babička – Božena Němcová

10. 2. 2020
zobrazit více

Vítáme rok 2020

10. 1. 2020
zobrazit více

Poznejte nás

Je nám ctí a radostí se o Vás postarat.
Jsme tým pečovatelek a pečovatelů, sociálních pracovníků, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, fyzioterapeutů a ergoterapeutů, lékařů specialistů, kuchařů, pradlen, dobrovolníků a ostatních pracovníků… 
„My všichni společně pro Vás tvoříme DOMOV.“

Centrum sociálních služeb Praha 2

Jsme příspěvkovou organizací, kterou v roce 2002 založila Městská část Praha 2 pro potřeby svých občanů. Sídlíme v nárožním čtyřpodlažním obytném domě, s novorenesanční fasádou, postaveném v roce 1899 podle projektu architekta J. Laurise. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a výtvarném pojetí a zároveň v jeho začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století.


Poskytujeme na sebe navazující sociální a zdravotní služby, které přímo reagují na potřeby seniorů, zdravotně handicapovaných, chronicky nemocných, pečujících nacházejících se v náročné životní situaci. Našim klientům dokážeme nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory – např. v domácím prostředí pečovatelskou službou, dovážkou obědů, domácí zdravotní péčí, během dne v denním stacionáři a trvale, či přechodně ve svých pobytových zařízeních vč. péče o nevyléčitelně nemocné. 

Nahoru